امتیاز

امتیاز: 68.17% - 6 votes
68%

لیست تعرفه ها و قیمتهای دامین

در این صفحه می توانید لیست قیمت دامنه های ملی و بین المللی را مشاهده نموده و در صورت تمایل سفارش آن را ثبت نمایید:


ثبت و سفارش بدون سرویس هاست با سرویس هاست مدت زمان شناسه

۱۴۸.۰۰۰ تومان

۱۴۸.۰۰۰ تومان

سالانه
۱۷۹.۰۰۰ تومان ۱۷۹.۰۰۰ تومان سالانه
۱۷۹.۰۰۰ تومان ۱۷۹.۰۰۰ تومان سالانه
۱۷۹.۰۰۰ تومان ۱۷۹.۰۰۰ تومان سالانه
۱۷۹.۰۰۰ تومان ۱۷۹.۰۰۰ تومان سالانه
۲۹۰.۰۰۰ تومان ۲۹۰.۰۰۰ تومان سالانه
۱۴۹.۰۰۰ تومان ۱۴۹.۰۰۰ تومان سالانه
ثبت و سفارش بدون سرویس هاست با سرویس هاست مدت زمان شناسه

۷.۹۰۰ تومان

۷.۹۰۰ تومان

سالانه
۷۹۰۰ تومان ۷۹۰۰ تومان سالانه
۷۹۰۰ تومان ۷۹۰۰ تومان سالانه
۷۹۰۰ تومان ۷۹۰۰ تومان سالانه
۷۹۰۰ تومان ۷۹۰۰ تومان سالانه
دامنه خود را بررسی کنید :